~~~ Ở Đâyy có 1 sự đáng yêu nhè nhẹ ! ~~~
Write - News

Feeling / Background / Color

  • Choose Feeling:
  • Background:
  • Color:

Option
Tôi hay nghĩ đi thì đi, trời cao biển rộng trái tim hồng, đằng nào cũng là xa nhà, đã thế phải đi càng xa càng tốt. Nhưng có lúc tôi lại nghĩ. Trời cao biển rộng trái tim hồng, đi nơi đâu để về nhà :)
Statistic
Like: 39 , Love: 12, Sad: 2, Angry: 3, Suprise: 0, Travel: 1, Fun: 8, All: 65
9306 lượt ghé thăm !