~~~ Ở Đâyy có 1 sự đáng yêu nhè nhẹ ! ~~~
Write - News

Feeling / Background / Color

  • Choose Feeling:
  • Background:
  • Color:

  • Moon
    02-11-2019
Option
-Phong độ là gì? . . . Phong là gió . . Độ là trống . . Phong độ là gió trống Gió trống = giống chó : (
Statistic
Like: 39 , Love: 12, Sad: 2, Angry: 3, Suprise: 0, Travel: 1, Fun: 8, All: 65
9320 lượt ghé thăm !